AWS giver synlige fordele for vores kunder

Fordelene ved AWS blev meget synlige hos en af vores kunder, da vi udførte ændringer af miljøer og lavede en Stress Performance Test (SPT) som resulterede i en mærkbar optimering af kundens søgninger

Denne case udsprang af vores kundes udfordringer med optimering af fremsøgning af kunder i en forretningskritiske applikation. Optimeringen kunne løses på flere forskellige måder;
– en markant opskalering af serverne (herunder RDS),
– en udskiftning af søgning med Amazon Elasticsearch Service eller
– en optimering af databaseforespørgsler (SQL) og -model.
Den sidstnævnte løsning krævede dog en ikke triviel udviklingsindsats, hvorfor vi koncentrerede os om hvor stor en forbedring de to første løsninger kunne give.

Et sammenligningsgrundlag skulle laves, og der blev derfor gennemført en SPT på et testmiljø, der var bestykket fuldstændigt som produktionsmiljøet, dog med 25 gange så meget data. Det var ganske simpelt at etablere, da miljøerne var etableret ved hjælp af AWS CloudFormation.

Serverne blev dernæst opskaleret, og endnu en SPT blev gennemført, hvilket var en meget simpel opgave, idet der blev anvendt de allerede etablerede CloudFormation templates i AWS.

Til slut blev et Elasticsearch miljø blev etableret og applikationen blev ændret til at benytte det til søgninger og en sidste SPT blev gennemført

Vores kunde oplevede en betydelig forskel
Opsætningen og ændringer af miljøerne samt kørsel af SPT tog kun én ar-bejdsdag, og resultatet var markant:

– Den nuværende løsning kunne gennemføre cirka 1500 søgninger i timen
– Et opskalerede miljø kunne gennemføre cirka 5000 søgninger i timen
– Løsning med et Elasticsearch-miljø kunne gennemføre mere end 10000 søgninger i timen, og dét, vel at mærke, var uden at opskalere miljøet

Disse resultater gav vores kunde mulighed for at foretage et velbegrundet og kvalificeret valg: at skifte til AWS Elasticsearch som en hurtig vej til at forbed-re af søgetiderne.

Har du udfordringer med arkitektur og design af din AWS infrastruktur så kan vi helt sikkert hjælpe og rådgive jer til den helt rigtige løsning med AWS.
Kontakt os på 29838670 eller se mere på www.keycore.dk.

Comments are closed.