Få hjælp til at bevise,
at I overholder GDPR i skyen!

Generér en gratis rapport på få minutter.Har I styr på datasikkerheden i Amazon AWS?

KeyCores compliance-værktøj dokumenterer, hvordan jeres infrastruktur overholder EUs persondataforordning, GDPR (General Data Protection Regulation).

Dermed får I bevis for, at I overholder en lang række regler for sikker behandling af persondata.

Se nederst på denne side hvordan I kan få en detaljeret rapport med det samme
- uden binding eller betaling.

Ring til os på telefon 29 83 86 70 eller send en mail.

Sikkerhed som en naturlig del af de daglige rutiner

I KeyCore har vi mange års erfaring med alle discipliner inden for IT-sikkerhed.

Vi ved, at det ikke altid er let at få skabt en kultur hvor “privacy by design” og “security by design” er en naturlig del af den måde, der arbejdes på. Vi tror på, at alle teams kan blive bedre, mere effektive og ikke mindst levere mere sikre løsninger ved at få hjælp fra intelligent infrastruktur, der giver øjeblikelig feedback, når noget ikke følger de aftalte politikker.

Det kan f.eks. være en besked på Slack hver gang der ændres i en firewall-regel, oprettelse af et ServiceNow-incident, hvis nogen ændrer på sikkerhedsindstillinger – eller en hel masse andre muligheder.

Tal med os om, hvordan vores værktøjskasse kan hjælpe jer med at blive endnu bedre til at levere sikre løsninger.

Automatiseret rapportering af compliance

Vi har automatiseret en lang række valideringer af hvorvidt en AWS-konto er sat korrekt op i forhold til sikkerhed – og kan give jer de nødvendige værktøjer til selv at trække rapporter ad-hoc

Dokumenter compliance også tilbage i tiden

Traditionel compliance review giver et snapshot af compliance status på et givent tidspunkt. Med de avancerede værktøjer fra AWS og de unikke valideringer fra KeyCore kan I dokumentere, at I også var compliant forrige tirsdag klokken 14.27, ligesom I vil kunne dokumentere præcis hvornår og hvorfor en afvigelse opstod.

Start med vores mange regler - og tilføj så jeres egne

Vi har et stort bibliotek af solide checks, som giver et meget højt sikkerhedsniveau – men hvis I har særlige forhold eller interne regler, så kan vi hjælpe jer med at få disse inkluderet, så der er samme høje proaktive sikkerhedsniveau på alt.

Se resultaterne med det samme i en let overskuelig oversigt

Vi giver jer en unik web-adresse, hvor I kan trække en rapport, når det passer jer – I får et realtime billede på, hvordan jeres compliance i forhold til de aftalte regler er.

Lad os hjælpe, hvis der er steder, det halter

KeyCore har lang erfaring med opsætning og hærdning af AWS konti. Vi kan hjælpe jer hurtigt og billigt videre, hvis der er punkter, hvor jeres opsætning har brug for hjælp.

Få en gratis status rapport med det samme
Gå til installations vejledning

CIS - Center for Internet Security

Center for Internet Security har udarbejdet et meget grundigt dokument med konkrete checks som totalt set giver et meget højt sikkerhedsniveau for ens AWS-konto.

Her er et link til deres whitepaper, hvor alle disse beskrives i detaljer

KeyCore har automatiseret alle disse kontroller og kan på få sekunder give jer mulighed for at se, hvor mange af dem I overholder. I kan selv teste vores rapporter ved at køre en CloudFormation-template, der giver vores backend nogle read-only-rettigheder til den AWS-konto, som I ønsker at få undersøgt. Når rapporten er kørt, kan disse rettigheder trækkes tilbage ved et click med musen.

Her er et udsnit af en rapport i HTML-format: