Få en gratis status rapport med det samme
Gå til installations vejledning

FAQ om GDPR

Har du andre spørgsmål, kan du altid kontakte os via vores website eller på salg@keycore.dk

Hvad betyder dette for GDPR?

Der er ingen officiel certificering der kan give jeres infrastruktur et GDPR compliant stempel, men ved at sikre at jeres AWS konti er sat op efter best-practices så er I nået et langt stykke imod at sikre jer imod data tab. Derudover vil vores løsninger til løbende rapportering og event baseret compliance evaluering hjælpe jer med at sikre at security by design bliver en del af alle fremtidige infrastruktur ændringer.

VI er bekymrede over at køre jeres CloudFormation template

I behøver ikke anvende vores template for at give os adgang. Enten kan I oprette en rolle med cross-account rettigheder til vores dedikerede konto (Account ID: 441016470235) og blot skrive en mail til os med ARN på rollen, eller også kan I kontakte os direkte så vil vi meget gerne hjælpe jer med at finde en anden løsning.

Vi har mange (flere end 10) AWS konti - findes der en entreprise plan?

Kontakt os for et tilbud

Kan vi få rapporten som PDF?

Ja – rapporter kan leveres som JSON, HTML, Excel, Markdown eller PDF. Brug HTTP Accept header til at styre, hvilket I ønsker.

text/html => HTML
application/markdown => Markdown
application/excel => Excel
application/pdf => PDF
application/json => JSON (default)

Hvor kan jeg læse mere om compliance og AWS?

AWS har flere gode mini-sites – start på det generelle compliance site eller det GDPR specifikke undersite

Kan vi blive informeret real-time, hvis en regel brydes?

Ja. At trække en rapport giver i sagens natur kun et øjebliksbillede af tingenes tilstand.
KeyCores GDPR Compliance-værktøj kan give jer garanti for, at tingene bliver ved med at være i orden gennem real-time review af alle ændringer i jeres infrastruktur. Dermed får I en alarm i samme øjeblik, compliance brydes. I kan få alarmer via mail, sms, ServiceNow, slack, SNS, SQS, eller enhver anden kanal, I måtte ønske det.

Vi har specielle corporate sikkerhed-politikker, dem kender rapporten vel ikke?

KeyCores compliance-rapport indeholder en lang række best practice-checks fra blandt andre Center for Internet Security (CIS). Hvis I har specielle regler, I ønsker valideret, så kontakt os, så konfigurerer vi en rapport, der er speialdesignet til jeres behov.

Hvad er CloudFormation?

CloudFormation er AWS’s skabelon tjeneste, der gør det muligt at lave JSON eller YAML dokumenter som beskriver hvordan andre AWS tjenester skal sættes op. Når en skabelon eksekveres bliver det i AWS termer til en Stack – og den samme skabelon kan (afhængigt af indhold selvfølgelig) bruges mange gange og dermed resultere i mange Stacks.
Fordelene ved CloudFormation er mange, men bland dem er muligheden for at rydde op bagefter. Når man fjerner en Stack så fjernes alle resourcer der blev oprettet sammen. Se meget mere i den officielle CloudFormation dokumentation.