Finans

Finans overblik

Med dyb indsigt i såvel de konkurrencemæssige som regulatoriske udfordringer og krav i den finansielle branche, leverer KeyCore AWS-løsninger, der baner vejen for maksimal udvikling og vækst.

Et af de væsentligste konkurrenceparametre i moderne finansiel virksomhed er udvikling af digitale produkter og services, der tilfredsstiller de stadigt større krav fra såvel private som professionelle slutbrugere.

Dette forudsætter agile udviklingsmiljøer og hurtig time-to-market.

KeyCores løsninger betyder, at udviklingstiden på nye digitale services bla. gennem oprettelse af sikre udviklingsmiljøer i AWS-infrastruktur med multikonti og individuelle landing zones bliver forkortet signifikant, ligesom omkostningerne i forbindelse med opsætning af nye driftsmilijøer bliver reduceret.

Regulatorisk bliver presset kun øget, og manglende compliance har ikke bare retslige konsekvenser, men også alvorlige implikationer for image-kontoen.

Med udnyttelse af bla. AWS Compliance Enablers, AWS Compliance Program og adgangen til AWS’ fulde katalog af templates til overholdelse af verdens forskellige compliance-regimer, assisterer KeyCores den finansielle sektors aktører med design af cloud-infrastruktur, hvor tilpassede templates definerer klare politikker for acces, logging og warnings samt minutiøs dokumentation af interaktioner og transaktioner.

Scroll til toppen
Share via
Copy link
Powered by Social Snap