Aller Media

Kunden:

Aller Media er et moderne og innovativt mediehus, der hver måned leverer indhold og underholdning til læsere og brugere i hele Norden.Aller Media er et moderne og innovativt mediehus, der hverAller Media er et moderne og innovativt mediehus, der hver måned leverer indhold og underholdning til læsere og brugere i hele Norden.måned leverer indhold og underholdning til læsere og brugere i hele Norden.

Udfordring:

Aller Media havde brug for at udvikle en løsning, som vil kunne tilføje relevant metadata til Allers eksisterende billeddatabase.

Metadata kan f.eks. være følgende: identifikation af personer, beskrivelse af billedets omgivelser etc.

Formålet var at sikre en øget anvendelse af den eksisterende billeddatabase og samtidig forbedre brugeroplevelsen ved at give får adgang til flere metadata fra en bedre og mere detaljeret tagning af de enkelte billeder.

Løsning:

Den udviklede løsninge håndterer alle billeder, som Aller har i deres billeddatabase på tværs af alle Allers fire nordiske markeder.

Den udviklede løsning, som kaldes Aller AI Content Assister (AICA), bruger et standard AI-værktøj fra AWS til at lave persongenkendelse på billeder – AWS Rekognition.

Aller AI Content Assister er desuden blevet udvidet med et interface til Woodwings Elvis digital asset management platform, som allerede bruges hos Aller.

Herudover er der blevet udviklet et brugerinterface, som er designet til afvigelseshåndtering samt allokering af adgangsrettigheder. Brugerinterfacet er designet således, at det er muligt at lave en landespecifik brugeradgang, så brugere udelukkende præsenteres for relevante billeder. Løsningen inkluderer også et fuldt fleksibelt dash-board, som viser systemets nøgledata.

 

Resultat:

Projektet med udvikling af AICA blev gennemført på to måneder fra færdiggørelsen af det fælles designdokument til den første fase var færdig. Første fase er for nyligt implementeret på alle Allers nordiske markeder.

Aller estimerer, at de potentielle besparelser fra implementeringen af Aller AI Content Assister er omkring 3,70 EUR pr. billede. Det estimat inkluderer ikke de potentielle kvalitetsforbedringer fra bedre anvendelse af eksisterende billeder som følger af mere detaljeret metadata på billederne og heraf kommende hyppigere anvendelse af eksisterende billeder.

 

Anvendte teknologier:

AWS Rekognition