International retailer

Kunden:

Kunden er en international retailer, som har tilstedeværelse både i fysiske forretninger og på internettet. Den nuværende applikationsportefølje er bygget gennem mange år (30+) med integration af hele kundens værdikæde fra produktion til distribution.

Udfordring:

At bygge og implementere en robust integrationsplatform (kaldet ”Hybrid Integration Platform”), som binder eksisterende applikationers data sammen med nye cloud-enabled applikationer og PaaS-systemer.

Målet med implementering af en Hybrid Integration Platform (HIP) er at facilitere hurtigere implementering af nye services og applikationer i et hastigt forandrende marked.

Kundens total scope er mere end 600 applikationer, der samtidigt skal integreres med den eksisterende, komplekse IT-infrastruktur, som dækker både et multi cloud- og on prem-setup.

Løsning:

Etablering af AWS-infrastruktur, som består af et API-lag, et microservice-lag og en Event Hub. Data fra eksisterende systemer leveres ind som events i integrationsplatformen, hvor de konsumeres af microservices og udstilles til PaaS-systemerne gennem veldefinerede API’er. Hovedkomponenterne i løsningen er Managed Kubernetes fra AWS (EKS), Kafka Event Hub samt SQL- og NoSQL-databaser.

Platformen deployes globalt i fire regioner og skal servicere et global bruger-community. 

Resultat:

Kunden har fået etableret en robust cloudinfrastruktur på AWS, som kan håndtere store mængder af data og som gør det nemt at integrere nye applikationer, der har behov for forbindelse til eksisterende data og systemer.

Den implementerede infrastruktur (Hybrid Application Platform) muliggør, at kunden over tid kan migrere eksisterende systemer over på nye applikationer og PaaS-løsninger, uden at det har impact på roadmaps og drift for de applikationer, som skal erstattes.