AWS WAR

Tegning

Det kræver viden og indsigt at kunne træffe kvalificerede beslutninger. Derfor tilbyder KeyCore AWS’ særlig Well-Architected Review (AWS WAR), der er en grundig gennemgang af hele virksomhedens forretningskritiske AWS-infrastruktur. 

AWS WAR bygger på de seks søjler i AWS’ Well-Architected Framework:

  1. Operational Excellence
  2. Security
  3. Reliability
  4. Performance
  5. Cost Optimization
  6. Sustainability

AWS WAR gennemføres via fjern-adgang og resulterer i en udførlig skriftlig rapport med 10 detaljerede og kundespecifikke initiativer, som kan iværksættes umiddelbart for at forbedre infrastrukturen og opnå fx omkostningsreduktion eller forbedring af sikkerhed. Rapporten bliver efterfølgende gennemgået på en 2-3 timers workshop med deltagelse af alle relevante parter.

At gennemføre en AWS WAR kræver en særlig overbygning gennem AWS’ globale certificeringssystem. KeyCore har som Advanced Partner flere specialister med denne overbygning til deres AWS-certificering.

Læs mere om værktøjer og best practice med AWS Well-Architected Framework

Få adgang til alle whitepapers om AWS Well-Architected Framework

Scroll til toppen
Share via
Copy link
Powered by Social Snap